Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na akceptację naszego Regulaminu oraz wykorzystanie plików cookie. Dzięki nim możemy zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika oraz dostosować treści do Twoich preferencji.

Top Category

## PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Szanowni Klienci,
Chcielibyśmy poinformować, że przysługuje Państwu prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty:
- Otrzymania przez Państwa przedmiotu umowy lub ostatniego z przedmiotów, jeśli umowa dotyczy wielu oddzielnie dostarczanych przedmiotów lub części,
- Przejścia w posiadanie przedmiotu przez osobę trzecią inną niż przewoźnik, którą wskazali Państwo, jeśli umowa dotyczy wielu oddzielnie dostarczanych przedmiotów lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie naszej firmy:

RVS Sebastian Rokicki  
ul. Szosa Mazowiecka 31  
18-218 Sokoły  
Email: biuro@rokicki.pl  
Tel.: +48 500 054 255  

o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem).

Formularz odstąpienia od umowy                                          Data: [Wstaw datę]

RVS Sebastian Rokicki
ul. Szosa Mazowiecka 31
18-218 Sokoły
Email: biuro@rokicki.pl
Tel.: +48 500 054 255

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej dnia [wstaw datę zawarcia umowy] dotyczącej: Opis przedmiotu/usługi: [wstaw opis przedmiotu/usługi] Numer zamówienia: [wstaw numer zamówienia, jeśli dotyczy]

  1. Data otrzymania przedmiotu/usługi: [wstaw datę otrzymania przedmiotu/usługi]
  2. Imię i nazwisko Klienta: [wstaw imię i nazwisko]
  3. Adres Klienta: [wstaw adres]
  4. E-mail Klienta: [wstaw adres e-mail]
  5. Numer telefonu Klienta: [wstaw numer telefonu]
  6. Nr konta [podaj nr konta do zwrotu]
  7. Podpis (jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej):
  8. Powód zwrotu:

[Twoje imię i nazwisko]

Upewnij się, że podałeś wszystkie wymagane informacje, takie jak datę zawarcia umowy, opis przedmiotu lub usługi, oraz swoje dane kontaktowe. To tylko ogólny szkic formularza, więc dostosuj go do konkretnych szczegółów umowy, której odstępujesz.


Istnieje możliwość skorzystania z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że przekażą Państwo informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni, aby zachować prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku odesłania przedmiotu prosimy o dołączenie:

- Danych do zwrotu pieniędzy oraz swoich pełnych danych
- Dowodu zakupu

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W razie odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia przedmiotu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie i nie później niż 14 dni od daty, w której poinformowano nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat związanych ze zwrotem.

Możemy wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania przedmiotu lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy o odesłanie lub przekazanie przedmiotu na adres:

RVS Sebastian Rokicki  
ul. Szosa Mazowiecka 31  
18-218 Sokoły  
Email: biuro@rokicki.pl  
Tel.: +48 500 054 255  

Niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od daty, w której poinformowano nas o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeśli przedmiot zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Koszty bezpośredniego zwrotu ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z jego używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.